Kompozicija tri fotografije pod nazivom „Venecijanska priča“ djelo je sarajevskog fotografa Amera Kapetanovića. Nagrada „Collegium Artisticum“ koja se dodjeljuje svake godine jednom fotografu, članu ULUPUBIH, pripala je upravo njemu 2006. godine za ovaj triptih.

Šta se danas očekuje od fotografije i kako umjetničko djelo staviti u kontekst enterijera i njegovog uređenja?


Da li je u ovom slučaju fotografija ta koja čini ambijent ili se ona u njegovom okruženju „udomaći“ i dobije svoj puni izraz?


Kako nastaje posebna fotografija?

U svakom životnom opusu jednog fotografa nastane ogroman broj radova, međutim posebne su one fotografije za koje se umjetnik višestruko vezuje, iz samo njemu poznatih razloga.

„Venecijanska priča“ nastala u Italiji, u istoimenom gradu, upravo je jedna od tih. Osvojena nagrada govori sama za sebe, međutim ono što je zanimljivije i važnije od bilo kakvih priznanja jeste emocija koju ona budi kod posmatrača. Svijet boja, kanala i prostornih cjelina Venecije fotografskim jezikom je tranformisan u zanimljivu i kolorističnu vizuelnu senzaciju.

Kapetanović navodi da je za pravi momenat fotografije gondole i gondolijera čekao više od sat vremena, strpljivo i na jednom mjestu. Kada se taj momenat pojavio, fotografija iz ptičije perspektive ostala je zabilježena na aparatu, iako je dugo prije toga postojala u njegovoj glavi.


Simbolika i sopstvena definicija fotografije

Kroz troslojnu, segmentiranu priču povezani su detalji koji simoblizuju Veneciju: gondole, građevine i naravno, ljubav.

Fotografija je, navodi umjetnik, nastala iz čiste emocije. Njegova radoznalost, sklonost ka hedonizmu i opčinjenost nekonvencionalnim izrežirali su predivno umjetničko djelo. Triptih, svakako nije jedino djelo, međutim, ono je u ovom mjesecu našlo posebno mjesto u okviru tematske postavke „Ljepota masline“ koja je u Bela Vida galeriji posvećena dizajnu i enterijeru Italije.


Daleko od tekovina konzumentske kulture, one fotografije koje Amer Kapetanović stvara za svoju dušu, posebno inspirisan, tumače se kao snažna vizuelna informacija.  Svaka od njih dočarava temeprament i strast samog umjetnika, ali samo onima koji znaju da posmatraju i kroz nju osjećaju.

Upravo su to osobine koje će kupci ovog triptiha posjedovati već pri odluci da je žele u svom domu.