Svi korisnici web portala Belavida.ba prihvataju sljedeća pravila i uslove korištenja:

 

Kao korisnik web portala Belavida.ba (u daljem tekstu Belavida), obvezujete se da ćete na Belavidi objavljivati isključivo materijale koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine.

 

Uz ostalo, saglasni ste da kao korisnik Belavide nećete:

 

objavljivati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje;

objavljivati sadržaje koji krše autorska prava;

objavljivati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe;

lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe);

objavljivati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone;

objavljivati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama;

širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom ili bilo kojem drugom osnovu;

vrijeđati druge korisnike;

zloupotrebljavati i spamati servis;

registrovati se više puta da biste zloupotrijebili Belavidu;

 

Rad administratora:

 

administrator ima pravo trajno ukloniti svaki sadržaj objavljen na Belavidi, bez najave i ob-jašnjenja;

svakom korisniku može biti zabranjen pristup Belavidi, bez najave i objašnjenja;

svaki korisnik Belavide će biti trajno blokiran ukoliko krši bilo koje od pravila i uslova koriš-tenja Belavida;

administratori nisu dužni objašnjavati zašto je neka poruka obrisana ili zašto je neka stranica banovana;

administrator Belavide ima pravo ali ne i obavezu brisanja poruka i članaka koji su izvan pra-vila i uslova korištenja.

Kao korisnik Belavide također prihvatate mogućnost da na pojedinim stranicama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim na-čelima i uvjerenjima. Vi zadržavate svu odgovornost za Vaše aktivnosti i odričete svu odgo-vornost vlasnika Belavide po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše aktivnosti.

 

Belavida zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedu-jemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja rezultuje iz Vaših aktivnosti na Be-lavidi. Belavida nije odgovorna za sadržaj cijelog web portala Belavida.ba. Poruke i komen-tari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove vlasnika Belavide.

 

Pravila i uslovi korištenja Belavide podložni su promjenama bez prethodne najave.

 

Sadržaji na Belavidi

 

Svi sadržaji objavljeni na Belavidi vlasništvo su Bela Vida d.o.o., osim ukoliko je drugačije naznačeno. Sadržaji preuzeti iz ostalih izvora imaju jasno naznačenu adresu lokacije sa koje su preuzeti.

 

Fotografije

 

Kopiranje i preuzimanje fotografija sa Belavidr je zabranjeno. Sve fotografije korištene na Belavidi su u vlasništvu Bela Vida d.o.o. ili su korištene uz saglasnost jasno naznačenog auto-ra. Fotografije i ostali materijali preuzeti iz ostalih izvora imaju jasno naznačenu adresu loka-cije sa koje su preuzeti.

 

Pravne radnje

 

U slučaju zloupotrebe sadržaja objavljenih na Belavidi, vlasnik Belavide zadržava pravo pokretanja spora protiv lica za koje/-a se istragom utvrdi da je/su nanijeli štetu po rad/ugled Belavide . U tom slučaju nadležan je Sud u Sarajevu.