Nakon pojedinačnih akcija njenih uposlenika koje uključuju hranjenje, veterinarske preglede i plaćanje pansiona napuštenim životinjama u Sarajevu, tim Bela Vide je odlučio pojedinačne angažmane objediniti i udruženim snagama dati što veći doprinos rješavanju ovog problema.

Naime, budući da je na ulicama Sarajeva sve više napuštenih životinja, tim Bela Vide je odlučio sponzorirati kompletan veterinarski protokol i boravak u Pansionu King do konačnog udomljenja jednog napuštenog psa.

Nakon njegovog/njenog udomljenja, Bela Vida će smjestiti drugog psa u Pansion 'King' i sponzorirati njegov kompletan tretman do udomljenja.

I vi možete dati svoj doprinos tako što ćete kupiti proizvode Bela Vida galerije, direktno donirati novac na račun Pansiona King ili proširiti informaciju o psu koji treba dom.

Za svog prvog štićenika Bela Vida je odabrala Teri, steriliziranu ženku koja je smještena u Pansionu 'King' već mjesec dana i uskoro treba kompletirati veterinarski protokol. Krajem jula Teri će biti spremna za svoj novi dom. Ima nešto više od godinu i po, razigrana je i izrazito vesela.

Ukoliko je želite udomiti ili pomoći u finansiranju njenog boravka u Pansionu 'King' kontaktirajte nas putem telefona 033/264 660.